yandex

ARABULUCULUK ÜCRET TARİFESİ 2023 YILI

BİRİNCİ KISIM

Konusu Para Olmayan veya Para ile Değerlendirilemeyen Hukuki Uyuşmazlıkların Arabuluculuk Yoluyla Çözüme Kavuşturulmasının Sağlanmasında Arabulucuya Ödenecek Ücret
1Aile Hukuku ile ilgili uyuşmazlıklarda; taraf başına
1.1.Bir saati; 2 kişinin taraf olması durumunda, taraf başına₺200
1.2.Bir saati; 3-5 kişinin taraf olması durumunda, taraf sayısı gözetmeksizin₺420
1.3.Bir saati; 6-10 kişinin taraf olması durumunda, taraf sayısı gözetmeksizin₺460
1.4.Bir saati; 11 ve daha fazla kişinin taraf olması durumunda, taraf sayısı gözetmeksizin₺480
2.Ticari uyuşmazlıklarda
2.1.Bir saati; 2 kişinin taraf olması durumunda, taraf başına₺390
2.2.Bir saati; 3-5 kişinin taraf olması durumunda, taraf sayısı gözetmeksizin₺800
2.3.Bir saati; 6-10 kişinin taraf olması durumunda, taraf sayısı gözetmeksizin₺820
2.4.Bir saati; 11 ve daha fazla kişinin taraf olması durumunda, taraf sayısı gözetmeksizin₺840
3.İşçi - işveren uyuşmazlıklarda
3.1.Bir saati; 2 kişinin taraf olması durumunda, taraf başına₺200
3.2.Bir saati; 3-5 kişinin taraf olması durumunda, taraf sayısı gözetmeksizin₺420
3.3.Bir saati; 6-10 kişinin taraf olması durumunda, taraf sayısı gözetmeksizin₺450
3.4.Bir saati; 11 ve daha fazla kişinin taraf olması durumunda, taraf sayısı gözetmeksizin₺480
4.Tüketici uyuşmazlıklarda
4.1.Bir saati; 2 kişinin taraf olması durumunda, taraf başına₺200
4.2.Bir saati; 3-5 kişinin taraf olması durumunda, taraf sayısı gözetmeksizin₺420
4.3.Bir saati; 6-10 kişinin taraf olması durumunda, taraf sayısı gözetmeksizin₺450
4.4.Bir saati; 11 ve daha fazla kişinin taraf olması durumunda, taraf sayısı gözetmeksizin₺480
5.Diğer tür uyuşmazlıklarda ise
5.1.Bir saati; 2 kişinin taraf olması durumunda, taraf başına₺240
5.2.Bir saati; 3-5 kişinin taraf olması durumunda, taraf sayısı gözetmeksizin₺500
5.3.Bir saati; 6-10 kişinin taraf olması durumunda, taraf sayısı gözetmeksizin₺520
5.4.Bir saati; 11 ve daha fazla kişinin taraf olması durumunda, taraf sayısı gözetmeksizin₺540

İKİNCİ KISIM

Konusu Para Olan veya Para ile Değerlendirilebilen Hukuki Uyuşmazlıkların Arabuluculuk Yoluyla Çözüme Kavuşturulmasının Sağlanmasında Arabulucuya Ödenecek Ücret
Üzerinde Anlaşılan Miktarın;
1.İlk 50.000,00 TL’si için
1.1.Bir arabulucu görev yaparsa% 6
1.2.Birden fazla arabulucu görev yaparsa % 9
2.Sonra gelen 80.000,00 TL 'si için
2.1.Bir ara7.bulucu görev yaparsa% 5
2.2.Birden fazla arabulucu görev yaparsa% 7,5
3.Sonra gelen 130.000,00 TL 'si için
3.1.Bir arabulucu görev yaparsa% 4
3.2.Birden fazla arabulucu görev yaparsa% 6
4.Sonra gelen 260.000,00 TL 'si için
4.1.Bir arabulucu görev yaparsa% 3
4.2.Birden fazla arabulucu görev yaparsa% 4,5
5.Sonra gelen 780.000,00 TL 'si için
5.1.Bir arabulucu görev yaparsa% 2
5.2.Birden fazla arabulucu görev yaparsa% 3
6.Sonra gelen 1.040.000,00 TL 'si için
6.1.Bir arabulucu görev yaparsa% 1,5
6.2.Birden fazla arabulucu görev yaparsa% 2,5
7.Sonra gelen 2.080.000,00 TL 'si için
7.1.Bir arabulucu görev yaparsa% 1
7.2.Birden fazla arabulucu görev yaparsa% 1,5
8.4.160.000,00 TL'den yukarısı için
8.1.Bir arabulucu görev yaparsa% 0,5
8.2.Birden fazla arabulucu görev yaparsa% 1