yandex

CMK ÜCRET TARİFESİ 2024 YILI

Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince yapılan hukuki yardımlara yönelik işlemlerde;
1. Soruşturma evresinde takip edilen işler için ₺649
2. Sulh ceza hâkimliklerinde takip edilen işler için ₺1011
3. Asliye ceza mahkemeleri:
3.1. Takip eden davalar için ₺1113
3.2. Seri muhakeme usulü uyarınca takip edilen işler için ₺465
4. Ağır ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için ₺1997
5. Çocuk mahkemeleri:
5.1. Çocuk mahkemelerinde takip edilen davalar için, ₺1113
5.2. Çocuk ağır ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için ₺1997
6. İcra Ceza ve Fikrî ve Sınaî Haklar ceza mahkemesi gibi mahkemeler ile İnfaz Hâkimliklerinde takip edilen davalar için ₺1113
7. Kanun yolları mahkemeleri:
7.1. Bölge adliye mahkemelerinde görülen duruşmalı davalar için ₺1997
7.2. Yargıtayda görülen duruşmalı davalar için ₺2248
ödenir.