yandex

Faiz Hesaplama


Faiz Hesaplama Nasıl Yapılır?

Faiz hukuki olarak asıl alacaktan ayrı fakat ona bağlı bir yan edimdir. Asıl alacağa bağlı olduğundan, asıl alacak sona erdiğinde faiz de sona erer. Alacaklı, faiz alacağını anaparadan ayrı olarak talep edebilir. Faiz hesaplaması yapılırken ana para, faiz oranı, vade günü ve faize esas gün dikkate alınarak hesaplama yapılır.

Ana Para:
Faiz Oranı: %
Faiz tarih aralığı:
Faize Esas Gün:
FAİZ TUTARI: