yandex

Harç ve Gider Avansı


Harç ve Gider Avansı Nasıl Hesaplanır?

Adalet Bakanlığı’nın her yıl, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 120. maddesinin (1). fıkrasına göre yayınladığı, Hukuk Muhakemeleri Kanunu Gider Avansı Tarifesi ‘ne göre Harç ve Gider Avansı hesaplanmaktadır.

Harç Nedir?

Gider avansı; tebligat ücretleri, dosyanın Bölge Adliye Mahkemesi ve Yargıtay’a gidiş dönüş ücretleri, posta ücretleri, keşfin yapılması, bilirkişi incelemeleri ve tanık dinlemelerinin yapılması için genellikle davacı, nadir durumlarda da davalı tarafından ödenmesi gereken tutardır.

Mahkeme:
Dava Değeri:
Tanık Sayısı:
Taraf Sayısı:
Bilirkişi Sayısı:
Avukat Sayısı: