yandex

İcra Harç Hesaplama


İcra Harcı Nedir?

İcra harcı, icra takibinin başlatılıp sonuçlandırılmasına kadar devlete ödenen harçların tamamıdır. Bunlardan bazıları; başvurma harcı, peşin harç, merkezi takip harcı, tahsil harcı, icranın yerine getirilmesi harcı, cezaevi harcı, feragat harcı, haciz, teslim ve satış harcı, karar ve ilam harcıdır. İlamlı takiplerde peşin harç ödenmemektedir. İcra ve iflas harçları 492 sayılı Harçlar Kanunu’nun (1) sayılı tarifesinin (B) bölümünde düzenlenmiştir.

İcra Nedir?

Alacaklı olan kişinin, alacağını borçludan tahsil edememesi durumunda başvurduğu adli kuruluşun başlattığı yasal işleme, icra denmektedir. İlamlı ve ilamsız olmak üzere iki tip icra takibi vardır. İcra hukukuna ilişkin düzenlemeler 2004 Sayılı İcra İflas Kanunu kapsamında düzenlenmiştir.

Dosya Türü:
Tebligat Türü:
Borçlu Sayısı:
Alacak Tutarı: