yandex

İcra Harç Hesaplama


İcra Harcı Nedir?

İcraharcı, icra takibinin başlatılıp sonuçlandırılmasına kadar devlete ödenen harçların tamamıdır. Bunlardan bazıları;başvurma harcı,peşin harç, merkezi takip harcı, tahsil harcı,icranın yerine getirilmesi harcı, cezaevi harcı, feragat harcı, haciz, teslim ve satışharcı, karar ve ilam harcıdır.İcra ve iflas harç ödemeleri 492 sayılı Harçlar Kanunu’nun (1) sayılı tarifesinin (B) bölümünde düzenlenmiştir.

İcra Takibi Harç Hesaplama

Takibin başlatılabilmesi için icra harç bedelinin ödenmesi gerekmektedir. Harç miktarının hesaplanabilmesi için, icra harç oranları dikkate alınarak ilamlı ve ilamsız takip için ayrı hesaplamanın yapılması gerekmektedir.

İlamsız İcra Takibi Harç Hesaplama

İlamsız takipler için başvuru harcı,peşin harç, vekalet suret harcı, baro pulu, tebligat ve dosya masrafları mevcuttur. Peşin harç, alacak tutarının %0,5’i (binde 5) alınarak hesaplanır.

İlamlı İcra Takibi Harç Hesaplama

İlamlı takipler için harç hesaplanırken ilamsız icra takibi ile aynı işlemler yapılır,farklı olarak yalnızca peşin harç ödenmemektedir.

Dosya Türü:
Tebligat Türü:
Borçlu Sayısı:
Alacak Tutarı: