yandex
benavukat-logo

İŞ KANUNUNDA DOĞUM VE ANALIK İZNİ

İŞ KANUNUNDA DOĞUM VE ANALIK İZNİ

İş Kanununa göre; kural olarak kadın işçinin doğumdan önce 8 ve doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere toplan 16 haftalık doğum izni bulunmaktadır. Eğer çoğul gebelik söz konusu ise, doğumdan önceki 8 haftalık izin süresine 2 hafta daha eklenir.

Buna karşılık, hekim raporu ile belgelendirmek suretiyle kadın içi doğuma 3 hafta kalıncaya kadar işyerinde çalışabilir. Eğer işçi bu şekilde doğuma 3 haftaya kadar çalışırsa, doğumdan önce kullanmadığı yasal doğum izni, doğum sonrası iznine eklenir. Bu örnekte işçi doğumdan sonra 13 hafta izin kullanabilir.

Doğum izni için öngörülen süreler, hekim raporu ile gerekirse artırılabilir.

Eğer işçi erken doğum yaparsa, doğumdan önce kullanmamış olduğu izin süresi, doğum sonrası iznine eklenir.

Anne doğum sırasında veya doğumdan sonra hayatını kaybederse, doğum sonrası izni babaya kullandırılır.

Eğer işçi üç yaşını doldurmamış bir çocuğu evlat edinirse, evlat edinen eşlerden birine veya işçiye çocuğun aileye fiilen teslim edildiği tarihten itibaren analık izni kullandırılır.

Kıdem Süresine Esastır

Doğum ve Analık izninde geçen süreler kıdem süresinde dikkate alınacaktır.

İşverenin Ücret Ödeme Zorunluluğu Bulunmamaktadır

Doğum ve analık izni sırasında iş sözleşmesi askıda olduğu için işverenin işçiye ücret ödeme yükümlülüğü bulunmamaktadır. Buna karşılık, anlaşma halinde işveren işçiye ücret ödeyebilir.

Geçici İş Göremezlik Ödeneğine Başvurulabilir

Doğum ve Analık izninde işçi, geçici iş göremezlik ödeneğine başvurabilir. Buna göre işçiye tekil gebelikte 16 haftanın karşılığı olarak 112 gün, çoğul gebelikte 18 haftanın karşılığı olarak 126 gün üzerinden ödenir. Ödeneğin miktarı ise, son 3 aylık brüt ücretinin bir günlük tutarının 2/3’üdür.

Av. Yıldıray ÇIVGIN