yandex
benavukat-logo

KIDEM TAZMİNATI ŞARTLARI

KIDEM TAZMİNATI ŞARTLARI

 

Bir işçinin kıdem tazminatına hak kazanabilmesi için aynı işverene bağlı olarak en az bir yıl çalışmış olmakla birlikte aşağıdaki durumlarda kıdem tazminatına hak kazanabilmektedir:

1- İşveren tarafından iyi niyet ve ahlak kurallarına aykırılık nedenleri dışındaki nedenlerle iş sözleşmesinin feshedilmesi.
2- İşçi tarafından sağlık, iyi niyet ve ahlak kurallarına aykırılık, iş sözleşmesine aykırılık, ücret-ikramiye-primlerin ödenmemesi veya işyerinde işin durması ve benzeri nedenlerle sözleşmesinin feshedilmesi.
3- Askerlik görevi nedeniyle işten ayrılma.
4- Emeklilik hakkının elde edilmesi veya bu kapsamda yaş dışında gereken sigortalılık süresi ve prim gününün doldurulması nedeni ile işten ayrılma.
5- Kadının evlenmesi halinde, evlilik tarihinden itibaren 1 yıl içinde işten ayrılma.
6- İşçinin ölümü (tazminat hakkı mirasçılara geçer).

Kıdem Tazminatının Miktarının Hesaplanması

Kıdem tazminatının miktarı hesaplanırken; işçinin net veya brüt ücreti değil, “giydirilmiş ücreti” esas alınır. Çalışanların 1 aylık çalışmalarına karşılık olarak verilen asıl ücret ile ücret ekleri toplamına da giydirilmiş ücret denmektedir. İkramiye, prim, komisyon, kar payı ödemeleri, yol, yemek, yakacak, giyim, konut gibi ödemeler giydirilmiş ücretin içinde yer alır ve ücret ekleri olarak adlandırılır.

İşçinin kıdem tazminatı, işçinin hizmet verdiği her yıl için 30 günlük giydirilimiş ücreti kadardır. Ancak bu miktarın bir sınırı bulunmaktadır. Nitekim kıdem tazminatına esas alınacak 30 günlük ücret, Temmuz – Aralık 2020 tarihleri arası için en fazla 7.117,17 TL olabilmektedir. Bu sınıra, kıdem tazminatı tavan sınırı denilmektedir.

Faiz Miktarı

Kıdem Tazminatının ödenmemesi durumunda, uygulanacak faiz oranında özel bir hüküm bulunmaktadır. Buna göre eğer işveren kıdem tazminatını işçiye ödemezse, ödenmeyen her yıl için yasal faiz oranında değil, “mevduata uygulanan en yüksek faiz” oranında faiz ödemek durumunda kalacaktır.

Ayrıca kıdem tazminatına işleyecek olan faizin başlangıç zamanı, iş sözleşmesinin sona erdiği tarihtir.

Zamanaşımı

Kıdem tazminatının zamanaşımı süresi bulunmaktadır. Buna göre kıdem tazminatı, iş sözleşmesinin sona erdiği tarihten itibaren 5 yıl sonra zamanaşımına uğrayacaktır.

Av. Yıldıray ÇIVGIN