yandex

KULLANICI SÖZLEŞMESİ


Tarafınızla yapılan işbu üyelik sözleşmesi, sözleşme kurulduğu tarihten itibaren tarafımızca elektronik ortamda saklanacaktır.

benavukat.com internet sitesi KULLANIM KOŞULLARI VE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

İşbu üyelik sözleşmesinin konusu, benavukat.com internet sitesinde sunulan hizmetlerin ve bu hizmetlerden yararlanma şartları ile aşağıda belirtilen tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

1. TARAFLAR

1.1. benavukat.com internet sitesinden hizmet almak amacıyla(bundan böyle “benavukat” olarak anılacaktır.) imzalamakta olduğunuz işbu KULLANIM KOŞULLARI VE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ(bundan böyle “sözleşme” olarak anılacaktır) KFA Yazılım Ticaret A.Ş.(bundan böyle KFA AŞ olarak anılacaktır.) ile siteye üye olan ve/veya herhangi bir şekilde site içeriğine ulaşan kullanıcının(bundan böyle “üye” olarak anılacaktır.) benavukat’ta sağlanan hizmetlerden yaralanabilmesi amacıyla düzenlenmiş olup ilgili sitenin bulunduğu elektronik ortamda, kullanıcı veya üyeler tarafından onaylanması anından itibaren hüküm ifade edecektir.

1.2. Avukat girişinden üye olmak isteyen üyelerin, Türkiye Barolar Birliğine kayıtlı avukat veya stajyer avukat olmaları ve Türkiye Barolar Birliğince düzenlenmiş Avukat Kimlik Belgesi veya Stajyer Avukat Kimlik Belgesi’ne sahip olmaları gerekmektedir.

1.3. Stajyer Avukat olarak giriş yapan üyeler, aşağıdaki maddelerde avukatlara ilişkin tüm maddelerle bağlıdırlar.

2. KULLANIM KOŞULLARI

2.1. Üyeler ve kullanıcılar benavukat’ın kullanımı konusunda bilgilendirme amacı taşıyan aşağıda yazılı koşulların tamamını okuduğunu ve bu koşullara uyacağını peşinen kabul etmiş sayılırlar.

2.2. “benavukat”ta sunulan hizmetler “Ahi Evran Osb Mah. Erkunt Cad. 3/34 Sincan/ANKARA” adresinde mukim olan KFA AŞ tarafından sağlanmaktadır. “benavukat”ın yasal sahibi KFA AŞ olup benavukat.com üzerinde her türlü kullanım ve tasarruf yetkisi KFA AŞ’ye aittir. “benavukat”ın telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları, ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. “benavukat”ta adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.

2.3. İşbu KULLANIM KOŞULLARI VE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ, KFA AŞ tarafından her zaman, hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın değiştirilebilir, güncellenebilir veya iptal edilebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm , yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.

2.4. Üye, üye olurken verdiği kişisel bilgilerin ve diğer tüm bilgilerin yürürlükteki mevzuat uyarınca doğru olduğunu, KFA AŞ’nin bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

2.5. KFA AŞ, tamamen kendi iradesi doğrultusunda ve herhangi bir sebebe dayanmadan üyelik başvurularını reddedebilir veya üyelik başvurusunun kabul edilmesini ek şart ve koşullara bağlayabilir.

2.6. Üye, KFA AŞ(benavukat) tarafından kendisine verilmiş olan veya kendisi tarafından oluşturulan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler ve/veya yetkili merciler tarafından KFA AŞ’ye karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, KFA AŞ’nin söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

2.7. Üye, benavukat’ı kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır.

2.8. Üye, benavukat’a konulmak üzere KFA AŞ’ye verdiği ve/veya benavukat üzerinden ifade ettiği, yüklediği tüm düşünce, fikir, söylem, kanaat eylem, yazı, video, fotoğraf, slogan, resim, karikatür, çizgi, söz, şarkı, melodi, yorum gibi fikri ürünler dahil olmak üzere her türlü içerik ‘in tüm haklarına tek başına tartışmasız sahip olduğunu veya onları kullanma, yayma, çoğaltma, umuma arz etme, ticaret mevkiine koyma vb. konularda hak ve yetkisi olduğunu ve bu haklar üzerinde herhangi üçüncü bir şahsın bir hakkı ve ilgili talebi olmadığını, aksi durumlarda KFA AŞ’ye yönelik her türlü takip ve talepten bizzat sorumlu olduğunu gayrikabili rücu olmak üzere açıkça ve peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. KFA AŞ’nin bu beyanın doğruluğu konusunda herhangi bir kontrol yapma zorunluluğu bulunmamaktadır, ancak gerektiğinde üyenin bu durumu tevsik etmesi için belge talep edebilir.

2.9. Üye, benavukat’ı hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virüs, truva atı, hesap ele geçirme vb.) ve işlemlerde bulunamaz.

2.10. Üye, hakaret ve taciz, pornografi, yasaklanmış olan kumar, oyun, bahis vs. satışı veya kullanımı reçeteye bağlı her türlü ilaç ile uyuşturucu madde kapsamına giren ve bağımlılık yaratan bilumum maddelerin tanıtımı, satışı, pazarlaması, tavsiyesi mahiyetindeki materyalin, her türlü insan veya hayvan yaralama, öldürme, parçalama, vahşet kısaca insan psikolojisi açısından ciddi sakıncalar içeren silah, patlayıcı madde dâhil her türlü materyal ile hak sahipliğini veya yetki belgesini ispat edemediği materyalin site'de paylaşılamayacağını ve bu tür materyalin hiçbir uyarı olmaksızın silinebileceğini kabul eder.

2.11. “benavukat” sitesi ve uygulamasında üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin KFA AŞ ile hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. KFA AŞ’nin, üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üyenin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

2.12. KFA AŞ, üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Üye, benavukat’ın kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden KFA AŞ’den tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir

2.13. Üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, doğacak olan hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye aittir.

2.14. Üye, KFA AŞ’nin benavukat’ta yer alan her türlü, bilginin, içeriğin ve görselin gerçekliğini, orijinalliğini, güvenliğini, doğruluğunu araştırma, bu içerik ve ilanların internet üzerinden teşhirinin hukuka uygun olup olmadığını tespit etme sorumluluğu bulunmadığını, söz konusu içerikler sebebiyle ortaya çıkabilecek zararlardan dolayı, KFA AŞ ve/veya benavukat çalışanlarının ve yöneticilerinin sorumluluğu bulunmadığını kabul ve beyan eder. Üye, KFA AŞ’nin kontrolünde olmayan başka internet sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere link verilebileceğini, bu linkin yöneldiği internet sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımadığını, söz konusu linkler vasıtasıyla erişilen portallar, internet siteleri, dosyalar ve içerikler, hizmetler veya ürünler ve bunların içeriği, gizlilik politikaları hakkında KFA AŞ’nin herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul ve beyan eder.

2.15. İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye, işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, KFA AŞ’yi bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuki alana intikal ettirilmesi halinde, KFA AŞ’nin üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

2.16. KFA AŞ, her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde üyenin üyeliğini silme, müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, KFA AŞ’nin hiçbir sorumluluğu yoktur.

2.17. KFA AŞ tarafından benavukat platformlarının iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan internet servis sağlayıcısının adı ve internet protokol (IP) adresi, siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada site içerisinde erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan web sitesinin internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.

2.18. KFA AŞ, üyenin kişisel bilgilerini, yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya yasal gereklere uygun hareket etmek gerekliliğinde veya KFA AŞ’ye tebliğ edilen yasal işlemlere uymak; KFA AŞ’nin ve benavukat’ın ve sahiplerinin haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir.

2.19. KFA AŞ, benavukat’ın virüs ve benzeri kötü amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut teknolojik imkanları en üst düzeyde kullanarak tedbirler almıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi anti-virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda üye, benavukat’a girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

2.20. KFA AŞ, sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme veya benavukat’a kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını her zaman saklı tutar.

2.21. KFA AŞ, iş bu üyelik sözleşmesi uyarınca, üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme e-postaları ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS'leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, üye işbu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS'lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır.

2.22. Özellikle yargı ve sair yetkili resmi merci karar, direktif, emir ve uygulamaları, sair mücbir sebepler (örneğin doğal afet, terörist saldırıları, yangın, sel, zelzele, grev, lokavt vb.), üçüncü kişilerin sebep olduğu durumlar, internet bağlantı hizmeti sağlayan kurum ve/veya kuruluşlardan kaynaklanan uzun süreli veya kısa süreli aksaklıklar, eksiklikler, teknik arızalar ve/veya gecikmeler ve benzeri dış etkenler, yanlış ve hatalı kullanım, KFA AŞ’den kaynaklanabilecek uzun süreli veya kısa süreli teknik arıza ve sair aksaklıklar, eksiklikler, gecikmeler, bozukluklar, tamir çalışmaları veya diğer yönlendirmeler sonucu meydana gelen sair bütün problemler de dâhil olmak üzere internet servis sağlayıcılardan kaynaklanan geçici dahi olsa hizmet kesintilerinden, aksaklıklardan, arızalardan, diğer her türlü teknik zorunluluklardan, bakım veya yenileme işlemlerinden, telefon şebekesinden, GSM operatöründen, altyapı sağlayıcısından ve elektrik kesintilerinden dolayı benavukat sisteminde yaşanabilecek aksaklıklardan ve problemlerden KFA AŞ hiçbir surette sorumlu tutulamaz. Olası kesintiler veya başka bir sebeple üyelerin iletişiminde, sistemin çalışmasının sağlanmasında, çalışmasında ve/veya içerikte oluşabilecek değişiklik, eksiklik, aksama, kopukluk, kesinti, yanlışlık, silinme ve bozulmalar da dahil olmak üzere ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla KFA AŞ yaşanabilecek hiçbir problemden sorumlu değildir. Ancak oluşabilecek tüm bu problemlere karşı KFA AŞ mümkün olan en kısa sürede çözüm sağlayacağını taahhüt eder.

2.23. KFA AŞ gerektiğinde ve kendi takdir yetkisine bağlı olarak benavukat ağının işletim güvenliğinin tehlikede olması, ağa erişimin devamlılığı ve sürekliliği, ağda, yazılımda veya kayıtlı dosyalarda meydana gelebilecek arızaların, bozulmaların, eksikliklerin ve sair her türlü problemin önüne geçebilmek, muhtemel bütün aksaklıkları engellemek ve/veya etkisini azaltmak adına ve gerekli gördüğü diğer durumlarda hizmete erişimi süreli veya süresiz, kısmen veya tamamen sınırlandırabilir veya durdurabilir. Ancak oluşabilecek tüm bu problemlere karşı KFA AŞ mümkün olan en kısa sürede çözüm sağlayacağını taahhüt eder.

2.24. KFA AŞ, benavukat.com internet sitesinin fark etmeksizin herhangi bir modülünde ya da bölümünde paylaştığı bilgilerin, önermelerin, ifadelerin doğruluğu, güncelliği ve bütünlüğü konularından hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir. Üyeler hatalı ya da düzeltilmemiş bilgi, önerme ya da ifadeler nedeniyle KFA AŞ’ye hiçbir sorumluluk yükleyemeyeceklerini hiçbir tazminat talebinde bulunamayacaklarını peşinen kabul etmişlerdir.

3. “benavukat” İÇERİSİNDE BULUNAN MODÜLLER VE KULLANIMLARI

3.1. AVUKAT GİRİŞİ;

3.1.1. Profil modülü içerisinde, üye kendisine ait bilgileri paylaşmakta, bilgilerini düzenleyebilmekte, parola bilgilerini değiştirebilmekte, engellediği kişileri görebilmekte, üyelik paketlerini görüp, satın alabilmektedir. Üyenin profil bilgilerinin doğruluğu işbu sözleşme gereği üyenin sorumluluğundadır. Diğer üyeleri yanlış bilgi vererek yanıltan kullanıcın bu eyleminin hukuki ve cezai sorumluluğu kendisine aittir. KFA AŞ, bu bilgilerin doğruluğundan hiçbir surette sorumlu değildir. Bu bilgilerin yanlışlığından dolayı uğranılan hiçbir zarar KFA AŞ’den tazmin edilemez.

3.1.2. Haberler modülü içerisinde, ulusal haber ajanslarından alınan bilgi ve görüntüler kullanılmaktadır. Burada yer alan haberlerin doğruluğu ve gerçekliği KFA AŞ sorumluluğunda olmayıp, tamamen bilgi ve görüntüleri veren haber ajanslarının içerikleridir. KFA AŞ, bu içerikler nedeniyle hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir. KFA AŞ, hangi haber ajanslarıyla sözleşme ilişkisi kuracağını belirleme yetkisine tek başına ve münhasıran haizdir. Haberler modülü içerisinde köşe yazarı ol başlığı altında üyeler tarafından hazırlanan ve sistem editörlerince onaylanan yazılar, köşe yazısı olarak paylaşılır. KFA AŞ, gönderilen yazıları yayınlayıp yayınlamamak konusunda karar hakkına sahiptir. Köşe yazarı ol başlığı altında yayınlanan yazılar, işbu sözleşmede belirtilen kullanım koşullarına aykırı olamaz.

3.1.3. Etkinlikler modülü içerisinde, çeşitli kuruluş, kurum veya kişilerce düzenlenen etkinlikler yer almaktadır. Ayrıca kullanıcılar da etkinlik oluşturabilir. KFA AŞ, tarafından düzenlenmeyen hiçbir etkinliğin sürecinden, kalitesinden ya da iptalinden KFA AŞ sorumlu değildir. Katılım ücreti talep edilen etkinliklerin ücretlendirmelerinde KFA AŞ’nin hiçbir payı ve sorumluluğu yoktur. Etkinlik katılımı için ödenecek ücretlerin tahsilatı, iptali veya iadesi hususlarından KFA AŞ’nin hiçbir sorumluluğu yoktur. Tüm sorumluluk etkinlik düzenleyen kuruluş, kurum veya kişiye aittir. Üyeler, KFA AŞ’yi etkinlik ücreti hususundaki hukuki veya cezai anlaşmazlıklardan tamamen ari tutacağını ve KFA AŞ’den hiçbir tazminat talebinde bulunamayacağını peşinen kabul ve beyan eder.

3.1.4. Görüntülü arama modülü içerisinde, üye avukatlar diğer üye avukatlarla ya da üye müvekkillerle görüntülü toplantı yapabileceklerdir. Üye müvekkillerin randevu taleplerine cevap verebilirler. Görüntülü toplantı öncesindeki ekranlar aracılığı ile danışmanlık ücreti belirleyebilirler. KFA AŞ, müvekkil ve avukatın aralarındaki ücret ilişkisinin bağlayıcısı veya kontrol sağlayıcısı olmayıp, aralarındaki ücret ilişkisi tarafların sorumluluğundadır. KFA AŞ, ödeme işlemi esnasında oluşabilecek teknik ve yazılımsal problemlerden sorumlu değildir. Ancak oluşabilecek tüm problemlere karşı KFA AŞ mümkün olan en kısa sürede çözüm sağlayacağını taahhüt eder. KFA AŞ, görüntülü aramalara dair görüntü kaydı veya ses kaydı tutmamakta, yapılan görüşmelerin tarafları, görüşme saati ve görüşme süresine ait bilgileri tutmaktadır. Kullanıcı bu sözleşme ile bu bilgilerin saklanmasını ve işlenmesini peşinen kabul etmiş sayılır. Görüntülü aramanın taraflarından birisi tarafından yapılacak kayıt nedeniyle KFA AŞ hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

3.1.5. Zaman Tüneli modülü içerisinde, üyelerin paylaştığı yazı, görüntü, ses, video, link, belge, dosya vb. her türlü içerik paylaşımı yapan üyenin sorumluluğundadır. KFA AŞ, bu paylaşımlar nedeniyle hiçbir sorumluluk kabul etmemekle birlikte işbu sözleşme hükümlerine aykırı paylaşımlarda bulunan üyelerin, üyeliklerini hiçbir bildirimde bulunmaksızın askıya alma veya iptal etme hakkına her zaman haizdir.

3.1.6. Blog modülü içerisinde, üyelerin paylaştığı yazı, görüntü, ses, video, link, belge, dosya vb. her türlü içerik paylaşımı yapan üyenin sorumluluğundadır. KFA AŞ, bu paylaşımlar nedeniyle hiçbir sorumluluk kabul etmemekle birlikte işbu sözleşme hükümlerine aykırı paylaşımlarda bulunan üyelerin, üyeliklerini hiçbir bildirimde bulunmaksızın askıya alma veya iptal etme hakkına her zaman haizdir.

3.1.7. Yardımlaşma modülü içerisinde, üyelerin paylaştığı yazı, görüntü, ses, video, link, belge, dosya vb. her türlü içerik paylaşımı yapan üyenin sorumluluğundadır. KFA AŞ, bu paylaşımlar nedeniyle hiçbir sorumluluk kabul etmemekle birlikte işbu sözleşme hükümlerine aykırı paylaşımlarda bulunan üyelerin, üyeliklerini hiçbir bildirimde bulunmaksızın askıya alma veya iptal etme hakkına her zaman haizdir.

3.1.8. Mesajlaşma modülü içerisinde, üye diğer avukatlarla ve müvekkil girişinden kayıt yaptıran üyelerle karşılıklı olarak mesajlaşabilirler. Üyelerin paylaştığı yazı, görüntü, ses, video, link, belge, dosya vb. her türlü içerik paylaşımı yapan üyenin sorumluluğundadır. KFA AŞ, bu paylaşımlar nedeniyle hiçbir sorumluluk kabul etmemekle birlikte işbu sözleşme hükümlerine aykırı paylaşımlarda bulunan üyelerin, üyeliklerini hiçbir bildirimde bulunmaksızın askıya alma veya iptal etme hakkına her zaman haizdir.

3.1.9. Bildirimler modülü içerisinde, ilgili modüllerden gelen bildirimler gözükmektedir. KFA AŞ, bütün modüllerin hatasız çalışması amacıyla gerekli her türlü özeni göstermekte ve gerekli teknolojik güncelleştirmeleri yapmaktadır. KFA AŞ, teknik aksaklıklar nedeniyle yaşanacak gecikmelerden ya da hatalardan sorumlu değildir.

3.1.10. Cüzdan modülü içerisinde, üye avukatlar “benavukat” sistemi üzerinden kendisine yapılan ve yapılması planlanan ödemeleri görebilir. Kullanıcı tarafından sisteme girilen kart bilgileri, hassas ödeme bilgileri PayTR Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşu A.Ş. tarafından saklanmakta olup, KFA AŞ tarafından hiçbir surette saklanmamaktadır. Bu durumun tek istisnası daha hızlı bir sistem sunabilmek ve kullanıcıya kartlar arasında geçiş sağlama kolaylığı sunmak amacıyla kart numarasının son dört hanesinin tutulmasıdır. Kullanıcı bu sözleşmeyi imzalamakla kendi iradesi doğrultusunda sisteme kaydettiği IBAN numarasının ve kart numarasının son dört hanesinin KFA AŞ tarafından saklanmasını kabul etmiş sayılır. Kullanıcı bu sözleşmeyi imzalamakla KFA AŞ’nin hizmet alımı yaptığı PayTR Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşu A.Ş. tarafından kart, kimlik, tahsilat, EFT, havale, hesap, hassas ödeme vb. bilgilerinin saklanacağını ve işleneceğini peşinen kabul etmiş sayılır. Yapılacak ödeme, tahsilat, EFT, havale işlemleri için kullanıcı taraflardan kesilecek işlem başına komisyon ücretleri ve diğer tutarlar KFA AŞ ve hizmet alımı yaptığı PayTR Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşu A.Ş. arasında akdedilen sözleşmenin konusu olup, kullanıcı bu sözleşmede belirlenen işlem başına komisyon ücretleri ve diğer tutarları peşinen kabul etmiş sayılır. KFA AŞ ve PayTR Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşu A.Ş. arasında akdedilen sözleşme gereği KFA AŞ işlem başına komisyon ücretleri ve diğer tutarları, her zaman ve hiçbir bildirimde bulunmaksızın değiştirebilir. KFA AŞ, işbu sözleşmenin 5.maddesi gereği hizmet alımı yaptığı tarafı hiçbir bildirimde bulunmaksızın değiştirebilir. KFA AŞ, müvekkil ve avukatın aralarındaki ücret ilişkisinin bağlayıcısı veya kontrol sağlayıcısı olmayıp, aralarındaki ücret ilişkisi tarafların sorumluluğundadır. KFA AŞ, ödeme işlemi esnasında oluşabilecek teknik ve yazılımsal problemlerden sorumlu değildir. Ancak oluşabilecek tüm problemlere karşı KFA AŞ mümkün olan en kısa sürede çözüm sağlayacağını taahhüt eder.

3.1.11. Müvekkil Rehberi modülü içerisinde, dosyalar içerisine eklenen müvekkil bilgileri görüntülenebilir, düzenlenebilir. Bu modülü kullanan üyeler bilgilerin doğruluğunun, bütünlüğünün ve güncelliğinin bütün sorumluluğunun kendilerine ait olduğunu, bilgileri kullanmadan önce kontrolünü sağlayacaklarını ve KFA AŞ’ye hiçbir sorumluluk yükleyemeyeceklerini hiçbir tazminat talebinde bulunamayacaklarını peşinen kabul etmişlerdir.

3.1.12. AİHM Kararları modülü içerisinde, AİHM resmî web sitesi olan https://www.echr.coe.int/ ‘de bulunan umuma açık olarak yayınlanan kararlar yer almaktadır. KFA AŞ, bu kararların doğruluğu, bütünlüğü ve tercümelerinin doğruluğu konularında hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir. Bu kararları kullanan, kopyalayan veya herhangi başka bir amaçla kullanan üyeler bu kararların doğruluğunun, bütünlüğünün veya tercümelerinin doğruluğunun bütün sorumluluğunun kendilerine ait olduğunu, kararları kullanmadan önce kontrolünü sağlayacaklarını ve KFA AŞ’ye hiçbir sorumluluk yükleyemeyeceklerini hiçbir tazminat talebinde bulunamayacaklarını peşinen kabul etmişlerdir.

3.1.13. Mevzuat Kararları modülü içerisinde, T.C. Cumhurbaşkanlığı Mevzuat Bilgi Sistemi resmî web sitesi olan https://www.mevzuat.gov.tr/ ‘de bulunan umuma açık olarak yayınlanan mevzuat yer almaktadır. KFA AŞ, bu mevzuatın doğruluğu, bütünlüğü ve güncelliği konularında hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir. Bu mevzuatı kullanan, kopyalayan veya herhangi başka bir amaçla kullanan üyeler bu mevzuatın doğruluğunun, bütünlüğünün ve güncelliğinin bütün sorumluluğunun kendilerine ait olduğunu, mevzuatı kullanmadan önce kontrolünü sağlayacaklarını ve KFA AŞ’ye hiçbir sorumluluk yükleyemeyeceklerini hiçbir tazminat talebinde bulunamayacaklarını peşinen kabul etmişlerdir.

3.1.14. İçtihat modülü içerisinde, yargı makamlarınca verilen ve içtihat olarak kabul edilen ve umuma açık olarak yayınlanan kararlar yer almaktadır. KFA AŞ, bu kararların doğruluğu, bütünlüğü ve güncelliği konularında hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir. Bu kararları kullanan, kopyalayan veya herhangi başka bir amaçla kullanan üyeler bu kararların doğruluğunun, bütünlüğünün veya güncelliğinin bütün sorumluluğunun kendilerine ait olduğunu, kararları kullanmadan önce kontrolünü sağlayacaklarını ve KFA AŞ’ye hiçbir sorumluluk yükleyemeyeceklerini hiçbir tazminat talebinde bulunamayacaklarını peşinen kabul etmişlerdir.

3.1.15. Tevkil modülü içerisinde, üye avukatlar hukuki, idari veya diğer işlerini meslektaşlarına isteklerine bağlı olarak tevdi etmek atmak amacıyla talep oluşturabilir, ya da tevkil taleplerini kabul edebilirler. Tevkil verilecek avukatı benavukat değil, talepte bulunan avukat belirlemektedir. KFA AŞ, tevkil yetkisi verilen avukatın eylemlerin hiçbir şekilde sorumlu olmayıp, tüm sorumluluk tevkil yetkisi verilen avukata aittir. KFA AŞ, tevkil yetkisi veren ve alan avukatın aralarındaki ücret ilişkisinin bağlayıcısı veya kontrol sağlayıcısı olmayıp, aralarındaki ücret ilişkisi avukatların sorumluluğundadır.

3.1.16. Hesaplama Araçları modülü içerisinde, avukatların günlük olarak kullandığı bazı hesaplama araçları bulunmaktadır. KFA AŞ, bu araçların doğruluğu, bütünlüğü ve güncelliği konularında hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir. Bu araçları kullanan, üyeler sonuçların doğruluğunun, bütün sorumluluğunun kendilerine ait olduğunu, sonuçları kullanmadan önce kontrolünü sağlayacaklarını ve KFA AŞ’ye hiçbir sorumluluk yükleyemeyeceklerini hiçbir tazminat talebinde bulunamayacaklarını peşinen kabul etmişlerdir.

3.1.17. Ücret Tarifeleri modülü içerisinde, Türkiye Barolar Birliği tarafından yayınlanan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi ve CMK Ücret Tarifesi, Adalet Bakanlığı tarafından yayınlanan Arabuluculuk Ücret Tarifesi yer almaktadır. KFA AŞ, bu tarifelerin doğruluğu, bütünlüğü ve güncelliği konularında hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir. Bu modülü kullanan üyeler bu tarifelerin doğruluğu, bütünlüğü ve güncelliğinin bütün sorumluluğunun kendilerine ait olduğunu, tarifeleri kullanmadan önce kontrolünü sağlayacaklarını ve KFA AŞ’ye hiçbir sorumluluk yükleyemeyeceklerini hiçbir tazminat talebinde bulunamayacaklarını peşinen kabul etmişlerdir.

3.1.18. Dosyalar modülü içerisinde, üye avukatlar UYAP üzerinden entegre edilen ya da el ile giriş yaptıkları dosyalarının bilgilerini, duruşma tarihlerini, dosya için yazılmış dilekçelerini, dosya içerisindeki evrakları ve dosya ile ilgili ödemeleri görebilir. Evrak ekleyebilirler. KFA AŞ, UYAP üzerinden entegre edilen ya da el ile giriş yaptıkları dosyaların doğruluğu, bütünlüğü ve güncelliği konularında hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir. Üye avukatlar mesleki bilgileri ve sorumlulukları doğrultusunda dosyalarını takip etmekle sorumludurlar. Bu dosyaları kullanan, üyeler bütün sorumluluğunun kendilerine ait olduğunu, dosyaları kullanmadan önce kontrolünü sağlayacaklarını ve KFA AŞ’ye hiçbir sorumluluk yükleyemeyeceklerini hiçbir tazminat talebinde bulunamayacaklarını peşinen kabul etmişlerdir.

3.1.19. Takvim modülü içerisinde, üye günlük işlerinin takibini yapabilir. Takvim modülüne girilen işlerin doğruluğunun sorumluluğu üyeye aittir. KFA AŞ, bütün modüllerin hatasız çalışması amacıyla gerekli her türlü özeni göstermekte ve gerekli teknolojik güncelleştirmeleri yapmaktadır. KFA AŞ, teknik aksaklıklar nedeniyle yaşanacak gecikmelerden ya da hatalardan sorumlu değildir. Bu modülü kullanan üye, takvime girilen işlerin doğruluğunu kontrol etmekle mükellef olduğunu peşinen kabul etmiş sayılır. Yaşanabilecek gecikmeler ya da hatalardan dolayı KFA AŞ’ye hiçbir sorumluluk yükletilemeyeceği gibi hiçbir tazminat talebinde de bulunulamaz.

3.1.20. Dilekçem modülü içerisinde, avukatların dilekçelerini yazabilecekleri ve bu amaçla özelleştirilmiş bir yazım formatı ve örnek olarak hazırlanmış dilekçeler vardır. KFA AŞ, bu dilekçelerin doğruluğu, bütünlüğü ve güncelliği konularında hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir. Bu dilekçeleri kullanan üyeler, mesleki bilgi ve sorumlulukları ile bu dilekçeleri kullanmakla mükelleftirler. Üyeler, bütün sorumluluğunun kendilerine ait olduğunu, dilekçeleri kullanmadan önce kontrolünü sağlayacaklarını ve KFA AŞ’ye hiçbir sorumluluk yükleyemeyeceklerini hiçbir tazminat talebinde bulunamayacaklarını peşinen kabul etmişlerdir.

3.1.21. Tebligatlar modülü içerisinde, benavukat’a, PTT UETS sistemine bildirmiş olduğu e-posta adresine gelen “PTT UETS uets@bilgi.ptt.gov.tr” adı ve adresiyle gönderilmiş e-postalarını tebligat@benavukat.com adresine yönlendiren üye avukatların, e-postada yer alan bilgiler işlenir ve üye avukatlara bu tebligatlarla ilgili sistem tarafından belirlenen günlerde hatırlatma bildirimi gönderilir. Üye, her bir tebligat için bildirimi kapatabilir. KFA AŞ, bu modülde belirtilen sürelerin doğruluğu konusunda hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir. Bu modülü kullanan üyeler bu sürelerin doğruluğunun hukuki ve cezai bütün sorumluluğunun kendilerine ait olduğunu, bu modülde belirtilen süreleri esas almayacaklarını ve kontrolünü kendilerini sağlayacaklarını ve KFA AŞ’ye hiçbir sorumluluk yükleyemeyeceklerini hiçbir tazminat talebinde bulunamayacaklarını peşinen kabul etmişlerdir.

3.1.22. Format Dönüştürücü modülü içerisinde, word formatından pdf formatına dönüştürme ve pdf birleştirme yapılmaktadır. KFA AŞ, dönüştürme işlemi esnasında oluşabilecek teknik ve yazılımsal problemlerden sorumlu değildir. Ancak oluşabilecek tüm problemlere karşı KFA AŞ mümkün olan en kısa sürede çözüm sağlayacağını taahhüt eder.

3.1.23. Bürom modülü içerisinde, üye büroya ait zaman tüneli, blog, yardımlaşma modüllerini kullanabilirler. Bu modüllerle ilgili olarak işbu sözleşmenin 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7 maddelerinde yer alan hükümler geçerlidir. Ayrıca büro avukatları ile görüntülü toplantı yapabilirler. Ayrıca bu modülle ilgili olarak işbu sözleşmenin 3.1.4 maddesindeki hükümler geçerlidir.

3.1.24. Bürom İş Atama modülü içerisinde, büro sahibi üye avukatlar, büro sayfalarına ekledikleri meslektaşlarına iş ataması yapabilir ve iş takibi sağlayabilirler. KFA AŞ, teknik aksaklıklar nedeniyle yaşanacak gecikmelerden ya da hatalardan sorumlu değildir. Bu modülü kullanan üye, atanan işlerin doğruluğunu kontrol etmekle mükellef olduğunu peşinen kabul etmiş sayılır. Yaşanabilecek gecikmeler ya da hatalardan dolayı KFA AŞ’ye hiçbir sorumluluk yükletilemeyeceği gibi hiçbir tazminat talebinde de bulunulamaz.

3.1.25. Bürom Avukat Ekleme modülü içerisinde, büro sahibi üye avukatlar , bürolarında çalışan ve üye olan diğer meslektaşlarını, kendi bürom sayfalarına ekleyebilir veya bürolarından ayrılan meslektaşlarını çıkarabilirler. Bu esnada oluşabilecek yanlış işlemlerden KFA AŞ sorumlu değildir.

3.1.26. İcra Takip modülü içerisinde, üye avukatlar icra takibi hazırlayabilir, UYAP üzerinden entegre edilen ya da el ile giriş yapılan icra dosyalarına ulaşabilirler. İcra dosyalarının takibini yapabilirler. KFA AŞ, üyelerin UYAP üzerinden entegre edilen ya da el ile giriş yaptıkları icra dosyalarının doğruluğu, bütünlüğü ve güncelliği konularında, modül içerisinde yapılan hesaplamaların doğruluğu ve güncelliği, belirtilen faiz oranlarının doğruluğu ve güncelliği, çoktan seçmeli veya el ile doldurulan alanların doğruluğu ve güncelliği, icra çıktılarının doğruluğu, bütünlüğü ve güncelliği konularında hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir. Üye avukatlar mesleki bilgileri ve sorumlulukları doğrultusunda dosyalarını takip etmekle sorumludurlar. Bu dosyaları kullanan üyeler bütün sorumluluğunun kendilerine ait olduğunu, dosyaları kullanmadan önce kontrolünü sağlayacaklarını ve KFA AŞ’ye hiçbir sorumluluk yükleyemeyeceklerini hiçbir tazminat talebinde bulunamayacaklarını peşinen kabul etmişlerdir.

3.1.27. Tanıyor olabileceğin kişiler modülü içerisinde, üyeler sistem tarafından belirlenen bilgi eşleşmeleri sonucu kendilerine yansıyan diğer üyeleri bağlantı olarak ekleyebilmekte, takip edebilmektedirler. Bu esnada oluşabilecek yanlış işlemlerden KFA AŞ sorumlu değildir. Üyeler arasındaki kişisel ilişkilerden kaynaklanabilecek hukuki, idari ya da cezai bütün sorumluluklar üyelere aittir. Üyeler KFA AŞ’ye hiçbir sorumluluk yükleyemeyeceklerini hiçbir tazminat talebinde bulunamayacaklarını peşinen kabul etmişlerdir.

3.1.28. Bağlantı modülü içerisinde, bağlantı talebi gönderen diğer üyelerin talepleri görüntülenir. Bu esnada oluşabilecek yanlış işlemlerden KFA AŞ sorumlu değildir. Üyeler arasındaki kişisel ilişkilerden kaynaklanabilecek hukuki, idari ya da cezai bütün sorumluluklar üyelere aittir. Üyeler KFA AŞ’ye hiçbir sorumluluk yükleyemeyeceklerini hiçbir tazminat talebinde bulunamayacaklarını peşinen kabul etmişlerdir.

3.1.29. Üyeler profil bölümünde yer alan bağlantı, takip, takipçi modülleri içerisinden bağlantıda olduğu, takip ettiği ya da takipçilerini görüntüleyebilirler, diğer üyeleri rapor edebilir, engelleyebilirler. Rapor etme seçeneği içerisinde rapor edilen kullanıcıya karşı bulunulan beyan, rapor eden üyenin sorumluluğundadır. Üyeler arasındaki kişisel ilişkilerden kaynaklanabilecek hukuki, idari ya da cezai bütün sorumluluklar üyelere aittir. Üyeler KFA AŞ’ye hiçbir sorumluluk yükleyemeyeceklerini hiçbir tazminat talebinde bulunamayacaklarını peşinen kabul etmişlerdir.

3.2. MÜVEKKİL GİRİŞİ;

3.2.1. Profil modülü içerisinde, üye kendisine ait bilgileri paylaşmakta, bilgilerini düzenleyebilmekte, parola bilgilerini değiştirebilmekte, düzenleyebilmektedir. Üyenin profil bilgilerinin doğruluğu işbu sözleşme gereği üyenin sorumluluğundadır. Diğer üyeleri yanlış bilgi vererek yanıltan kullanıcın bu eyleminin hukuki ve cezai sorumluluğu kendisine aittir. KFA AŞ, bu bilgilerin doğruluğundan hiçbir surette sorumlu değildir. Bu bilgilerin yanlışlığından dolayı uğranılan hiçbir zarar KFA AŞ’den tazmin edilemez.

3.2.2. Haberler modülü içerisinde, ulusal haber ajanslarından alınan bilgi ve görüntüler kullanılmaktadır. Burada yer alan haberlerin doğruluğu ve gerçekliği KFA AŞ sorumluluğunda olmayıp, tamamen bilgi ve görüntüleri veren haber ajanslarının içerikleridir. KFA AŞ, bu içerikler nedeniyle hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir. KFA AŞ, hangi haber ajanslarıyla sözleşme ilişkisi kuracağını belirleme yetkisine tek başına ve münhasıran haizdir. Haberler modülü içerisinde köşe yazarı ol başlığı altında üye avukatlar tarafından hazırlanan ve sistem editörlerince onaylanan yazılar, köşe yazısı olarak paylaşılır. KFA AŞ, gönderilen yazıları yayınlayıp yayınlamamak konusunda karar hakkına sahiptir. Köşe yazarı ol başlığı altında yayınlanan yazılar, işbu sözleşmede belirtilen kullanım koşullarına aykırı olamaz.

3.2.3. Görüntülü arama modülü içerisinde, üye müvekkiller, üye avukatlarla görüntülü toplantı yapabileceklerdir. Üye avukatlardan görüntülü toplantı talebinde bulunabilecek, oluşturulan randevuları görebileceklerdir. Görüntülü toplantı öncesindeki ekranlar aracılığı ile danışmanlık ücreti ödeyebileceklerdir. KFA AŞ, müvekkil ve avukatın aralarındaki ücret ilişkisinin bağlayıcısı veya kontrol sağlayıcısı olmayıp, aralarındaki ücret ilişkisi tarafların sorumluluğundadır. KFA AŞ, ödeme işlemi esnasında oluşabilecek teknik ve yazılımsal problemlerden sorumlu değildir. Ancak oluşabilecek tüm problemlere karşı KFA AŞ mümkün olan en kısa sürede çözüm sağlayacağını taahhüt eder. KFA AŞ, görüntülü aramalara dair görüntü kaydı veya ses kaydı tutmamakta, yapılan görüşmelerin tarafları, görüşme saati ve görüşme süresine ait bilgileri tutmaktadır. Görüntülü aramanın taraflarından birisi tarafından yapılacak kayıt nedeniyle KFA AŞ hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

3.2.4. Mesajlaşma modülü içerisinde, üyeler diğer üyelerle karşılıklı olarak mesajlaşabilirler. Üyelerin paylaştığı yazı, görüntü, ses, video, link, belge, dosya vb. her türlü içerik paylaşımı yapan üyenin sorumluluğundadır. KFA AŞ, bu paylaşımlar nedeniyle hiçbir sorumluluk kabul etmemekle birlikte işbu sözleşme hükümlerine aykırı paylaşımlarda bulunan üyelerin, üyeliklerini hiçbir bildirimde bulunmaksızın askıya alma veya iptal etme hakkına her zaman haizdir.

3.2.5. Bildirimler modülü içerisinde, ilgili modüllerden gelen bildirimler gözükmektedir. KFA AŞ, bütün modüllerin hatasız çalışması amacıyla gerekli her türlü özeni göstermekte ve gerekli teknolojik güncelleştirmeleri yapmaktadır. KFA AŞ, teknik aksaklıklar nedeniyle yaşanacak gecikmelerden ya da hatalardan sorumlu değildir.

3.2.6. Cüzdan modülü içerisinde, “benavukat” sistemi üzerinden avukata yapılan ve yapılması planlanan ödemeler gözükmektedir. Kullanıcı tarafından sisteme girilen kart, hassas ödeme bilgileri vb. PayTR Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşu A.Ş. tarafından saklanmakta olup, KFA AŞ tarafından hiçbir surette saklanmamaktadır. Bu durumun tek istisnası daha hızlı bir sistem sunabilmek ve kullanıcıya kartlar arasında geçiş sağlama kolaylığı sunmak amacıyla kart numarasının son dört hanesinin tutulmasıdır. Kullanıcı bu sözleşmeyi imzalamakla kendi iradesi doğrultusunda sisteme kaydettiği kart numarasının son dört hanesinin KFA AŞ tarafından saklanmasını kabul etmiş sayılır. Kullanıcı bu sözleşmeyi imzalamakla KFA AŞ’nin hizmet alımı yaptığı PayTR Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşu A.Ş. tarafından kart, kimlik, tahsilat, EFT, havale, hesap bilgileri, hassas ödeme bilgileri vb. saklanacağını ve işleneceğini peşinen kabul etmiş sayılır. Yapılacak ödeme, tahsilat, EFT, havale işlemleri için kullanıcı taraflardan kesilecek işlem başına komisyon ücretleri ve diğer tutarlar KFA AŞ ve hizmet alımı yaptığı PayTR Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşu A.Ş. arasında akdedilen sözleşmenin konusu olup, kullanıcı bu sözleşmede belirlenen işlem başına komisyon ücretleri ve diğer tutarları peşinen kabul etmiş sayılır. KFA AŞ ve PayTR Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşu A.Ş. arasında akdedilen sözleşme gereği KFA AŞ işlem başına komisyon ücretleri ve diğer tutarları, her zaman ve hiçbir bildirimde bulunmaksızın değiştirebilir. KFA AŞ, işbu sözleşmenin 5.maddesi gereği hizmet alımı yaptığı tarafı hiçbir bildirimde bulunmaksızın değiştirebilir. KFA AŞ, müvekkil ve avukatın aralarındaki ücret ilişkisinin bağlayıcısı veya kontrol sağlayıcısı olmayıp, aralarındaki ücret ilişkisi tarafların sorumluluğundadır. KFA AŞ, ödeme işlemi esnasında oluşabilecek teknik ve yazılımsal problemlerden sorumlu değildir. Ancak oluşabilecek tüm problemlere karşı KFA AŞ mümkün olan en kısa sürede çözüm sağlayacağını taahhüt eder.

3.2.7. Davalarım modülü içerisinde, üye müvekkil üye avukatlara vermiş olduğu dava takip yetkisi ve üye avukatla dosya üzerinden bağlantı kurması halinde, dosyanın son durumunu görebilir, dosya içerisindeki evrakları inceleyebilir, avukata yapacağı ödemeleri görebilir. Üyeler modül içerisinde oluşabilecek teknik aksaklıklar ya da dosya avukatının paylaştığı durum bilgileriyle alakalı KFA AŞ’ye hiçbir sorumluluk yükleyemeyeceklerini hiçbir tazminat talebinde bulunamayacaklarını peşinen kabul etmişlerdir.

3.2.8. Takvim bölümünde güncel takvim bilgileri gözükmektedir. KFA AŞ takvimin doğruluğu ve güncelliği konusunda sorumluluk kabul etmemektedir.

4. ÖDEME VE ÖDEMENİN İPTALİ

4.1. Üyelerden tahsil edilecek üyelik ücretleri, ödeme planı sayfasında açıkça belirtilmiştir. KFA AŞ, hiçbir bildirimde bulunmaksızın üyelik ücretlerini değiştirme hakkını her zaman saklı tutar.

4.2. Üyelik ücretlerinin değişmesi halinde yeni plan, her üye için ayrı ayrı üyelik planının bitiminden itibaren geçerli olacaktır.

4.3. Yürürlükte olan mevzuatın gerektirdiği durumlar haricinde ödemeler (ücretler) iade edilmez.

4.4. Yürürlükte olan mevzuatın gerektirdiği bir durum ile ücret iadesi talebinde bulunacak olan üye, destek@benavukat.com e-posta adresine, sebebini ve dayandığı mevzuat maddelerini açıklayarak kendisiyle iletişim kurulmasını ve ücretinin iadesini talep edebilir.

5. HİZMETLERİN SAĞLANMASINDA ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN ROLÜ

KFA AŞ, tamamen kendi tek taraflı takdir yetkisine bağlı olarak, benavukat hizmetinin verilmesinde ve sağlanmasında ve/veya işbu sözleşmede belirtilmiş olan diğer hizmetlerin verilmesi ve sağlanması ile ilgili olarak, herhangi bir kısıtlama olmaksızın, önceden bildirmeksizin, kısmen ve/veya tamamen, KFA AŞ’ye bağlı veya başka türlü ilgili ve/veya tamamen bağımsız, yerel ve/veya uluslararası üçüncü şahısları, şirketleri ve/veya tüzel kişileri alt sağlayıcı, alt yüklenici, işbirliği ortağı ve/veya benzer şekillerde kullanabilir, sözleşme kurabilir.

6. SÖZLEŞMENİN FESHİ

İşbu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi, seçili olan üyelik paketinin süresinin dolması ve üyeliğini yenilememesi veya KFA AŞ tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. Niteliği gereği sözleşmenin feshedilmesinden sonra da taraflar arasında yürürlükte kalacak maddeler ayrıktır. KFA AŞ, üyenin işbu sözleşmenin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi halinde, üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi sona erdirme hakkını her zaman saklı tutar.

7. GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLER

“LİNK”te bulunan KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ VE GİZLİLİK POLİTİKASI metni altında geçen kişisel veriler ve gizlilik politikasına dair hükümler bu sözleşme kapsamında bağlayıcıdır. KFA AŞ, işbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metnini ve Gizlilik Politikasını yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler, hukuki ve teknolojik gelişmeler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını saklı tutar. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm , yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.

8. DELİL SÖZLEŞMESİ

Taraflar, KFA AŞ bünyesinde bulunan kayıtların tek ve gerçek münhasır delil olarak, HMK Md. 193’e uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.

9. TEBLİGAT ADRESİ

Üyeye yapılacak bütün bildirimler, elektronik ortamda yazılı olarak bildirdiği e-posta adresine veya fiziksel adresine yapılacaktır. Üye, herhangi bir e-posta veya adres değişikliğini yazılı olarak bildirmediği takdirde, mevcut e-posta adresine veya fiziksel adresine yapılacak tebligat geçerli kabul edilecektir. KFA AŞ’ye yapılacak bütün tebligatlar Ahi Evran OSB Mah. Erkunt Cad. No:3 İç Kapı No: 34 Sincan/ANKARA adresine yazılı olarak ve/veya info@kfaticaret.com e-posta adresine yapılacaktır.

10. DEVİR

KFA AŞ, işbu sözleşmeyi ve/veya sözleşme kapsamındaki hak ve/veya sorumluluklarının hepsini veya bir kısmını üçüncü şahıslara (gerçek kişi ve/veya tüzel kişiliklere) süreli veya süresiz olarak tamamen kendi inisiyatifinde olarak üyeye haber vermeksizin devir ve temlik edebilir. Bununla birlikte, üye, hiçbir şekilde, sözleşme ve/veya sözleşme kapsamındaki hak ve/veya sorumluluklarının bir kısmını veya tamamını üçüncü şahıslara (gerçek kişi ve/veya tüzel kişiliklere) süreli veya süresiz olarak devir ve temlik edemez.

11. YÜRÜRLÜKTEKİ HUKUK VE UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

11.1. İşbu Sözleşme Türkiye Cumhuriyeti mevzuatına tabidir.

11.2. İşbu Sözleşme’nin uygulanmasından veya yorumlanmasından doğacak her türlü uyuşmazlığın çözümünde Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.