yandex

Serbest Meslek Makbuzu


Serbest Meslek Makbuzu Nedir?

Avukatlar gibi bir kuruluşa bağlı olmadan çalışan serbest meslek erbabının, mesleki faaliyetlerine karşılık yaptıkları tahsilatlar için düzenledikleri belgedir. Serbest meslek makbuzlarında gelir vergisi stopaj oranı tüzel kişiler için %20, gerçek kişiler içinse %0'dır.

Stopaj Bilgisi:
Hesap Türü:
Stopaj Oranı:
KDV:
Tutar: