yandex

İnfaz (Yatar)


İnfaz ve Yatar Hesabı Nedir?

İnfaz, yargılama sonucunda kesinleşen ceza ve güvenlik tedbirlerinin gerçekleştirilmesi, hükmün yerine getirilmesidir. Yatar hesabı, hükümlünün cezaevinde geçireceği sürenin hesaplanmasıdır.


Yatar Nasıl Hesaplanır?

30.03.2020′ ye kadar işlenen suçlar için farklı, 30.03.2020 tarihinden sonra işlenen farklı hesaplama yapılmaktadır. Hesaplama yapılırken şu hususlara göre sonuç hesaplanır:

*Ceza Miktarını Yıl - Ay - Gün Olarak Giriniz:

 

Ceza türünü seçiniz:

Süreli Hapis Cezası    

Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası

Müebbet Hapis Cezası

Suç tarihini giriniz:

 
 

* Suçun işlendiği tarihi yukarıdaki tarih kutucuğundan bularak seçiniz.

Suç Türünü Seçiniz:

Adi Suçlar ( Aşağıdaki suçlar dışındaki tüm suçlar )

Kasten Öldürme (TCK 81, 82, 83)

Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Yaralama (Yüzde Sürekli Değişikliğe Sebebiyet) (TCK 86, 87/2-d)

Eşe veya Üstsoya-altsoya veya Kardeşe ya da Savunmasız Kişiye Karşı Kasten Yaralama ve Neticesi  Sebebiyle Ağırlaşmış Yaralama (TCK 86/3-a-b, 87/1,2)

İşkence ve Eziyet (TCK 94,95,96)

Basit Cinsel Saldırı (TCK 102/1)

Nitelikli Cinsel Saldırı (TCK 102/2)

Çocuğun Cinsel İstismarı (TCK 103)

Reşit Olmayanla Cinsel İlişki (TCK 104/1)

Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçunun Nitelikli Hali (TCK 104/2)

Cinsel Taciz (TCK 105)

Terör Suçu (3713 sy. yasa kapsamındaki suçlar)

Özel Hayata Karşı Suçlar (TCK 132 - 138 arası)

Uyuşturucu Ticareti (TCK 188)

Örgüt Suçları (TCK 220. md)

Devletin Güvenliğine Karşı Suçlar (TCK 302 - 339 arası)

MİT Kanunu Kapsamındaki Suçlar (2937 sayılı kanun kapsamında işlenen)

Doğum Tarihini Giriniz:

 
*Hükümlünün doğum tarihini gün ay yıl olarak yukarıdaki alana giriniz.

Mahsup (Tutukluluk/Hükümlülük Süresi):

Yok     Var

Tekerrüre Esas Sabıka Kaydı:

Yok     Var

Hükümlünün Varsa Özel Durumunu Seçiniz:

0-6 yaş aralığında çocuğu bulunan kadın hükümlü

Ağır hastalık, engellilik veya yaşlılık nedeniyle hayatını tek başına sürdüremeyen hükümlü (Sağlık Kurulu ya da Adli Tıp Kurumu raporu gerektirir.)